torstai 27. helmikuuta 2014

Ilolla taidetta ja liikuntaa vanhustyöhön


Ammatilliset koulutukset, jotka tuottavat koulutuspäivänä iloa osallistujille ja innoittavat heitä kokeilemaan oppimiaan asioita työyhteisössään ovat kouluttajan ja suunnittelijan näkökulmasta niitä onnistuneita koulutuksia.
Asiakkaiden toiveiden pohjalta syksyllä 2013 aloitettiin Kuusamon toimipaikassa koulutusten sarja vanhustyön viriketoimintaan. Ava Nummisen johdolla saatiin marraskuun koulutuksessa Musiikki ja muut kulttuurivälineet hoidossa ja kuntoutuksessa ensikosketus kulttuurin hyödyntämiseen vanhustyössä. Helmikuussa jatkettiin taiteen ja liikunnan parissa. Iloja voimaa taiteesta ja liikunnasta päivän tavoitteena oli luova liittyminen taiteen ja liikunnan kautta. Aamukahvilla vallitsi odottava ja jännittynyt tunnelma. Mitä koulutuspäivä tuo tullessaan?

 Ekspressiivisen taideilmaisun työpajassa kouluttaja Taina Semin johdolla saatiin kokea miten nykytekniikkaa voidaan hyödyntää taiteellisessa ilmaisussa. Kouluttaja tulosti paikan päällä osallistujien työpajan alussa ottamat kuvat joiden pohjalta aloitettiin päivän työskentely kosketusmaalausmetodiin tutustuen.
Välineistönä olivat muun muassa
ohuet vaneriset maalauspohjat
hiertotelat
vesiliukoiset öljyvärit
guassivärit
silkkipaperi
Työpajan keskeisin oppi osallistujien mielestä oli, että ”taidetta voi käyttää kuntouttavana muotona töissä”.
Päivä oli osallistujien lisäksi antoisa myös kouluttajalle: "Oli hienoa huomata kuinka alkulämmittelyjen jälkeen osallistujat heittäytyivät sisäiseen dialogiin taidetyöskentelyn äärellä, rentoutuivat ja antoivat taidemateriaalin tehdä ajattelutyön. Tässä koettiin spontaanisuuteen heittäytymistä, taito, jota tarvitaan myös muistityössä."

Iltapäivällä Maija Käyhty perehdytti osallistujia erilaisten menetelmien yhdistämiseen ja käyttämiseen liikunnallisen muistikuntoutuksen työpajassa.  Maija iloitsi siitä, että osallistujat lähtivät iltapäivällä luovan liikunnan matkalle avoimin mielin. ”Meillä oli iloisen antoisa iltapäivä, ja saimme uusia ajatuksia monimuotoisen tekemisen mahdollisuuksista.”

Paikalla kävi myös paikallislehden toimittaja juuri sopivasti osallistujien hyödyntäessä paikallislehteä liikunnallisen kuntoutuksen välineenä. Lehteä lukiessa sillä voi myös venytellä ja tehdä tasapainoharjoituksia.
Koillissanomien toimittaja sai seuraavan päivän lehteen kiteytettyä oivallisesti kouluttajien ajatukset luovasta liittymisestä taiteen ja liikunnan kautta.  Iltapäivästä osallistujille jäi erityisesti mieleen, että  ”Liikkumiseen ei tarvitse olla erityisiä välineitä.” ”Yksinkertaisellakin liikunnalla saa hyvän mielen.” 
Usein koemme olevamme musikaalisesti tai taiteellisesti lahjattomia ja arastelemme kulttuurin hyödyntämistä hoidossa ja kuntoutuksessa. Jokaisella meillä on omat vahvuutemme. Kuinka usein muistamme hyödyntää niitä työssämme, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Tämän osallistujat olivat selvästi oivaltaneet päivän aikana

”Omien taitojen tuominen mukaan hoitotyöhön"
”Kaikki voivat tehdä taidetta.”
”Kukaan ei voi sanoa, ettei osaa.”
”Salliva ilmapiiri. ”Kaikki on oikein””
”Rohkeutta ja mielikuvitusta mukaan hoitotyöhön.”
”Kaikki käy, mikään ei ole väärin, luota intuitioon! ”
Osallistujat kiteyttivät hyvin palautteissaan päivän annin. Taiteella todettiin olevan rauhoittava vaikutus. Jollekin oli taivas rajana luovuuden käytössä ja toiselle mielikuvitus.  ”Omien sisäisten tunteiden tarkastelua luovien ilmaisumenetelmien kautta.” Ilo oli läsnä työskentelyssä koko päivän ”Hauska ja rentouttava päivä!” Kun koulutuspäivän anti ja ilmapiiri on hyvä, niin monen toive on että ”Aikaa olisi saanut olla enemmän.”

Kevään aikana kesäyliopiston järjestämien vanhustyöhön suunnattujen ammatillisten koulutusten kouluttajat ovat mukana Kuusamon kaupungin ja Kuusamo-opiston yhteistyössä toteuttamassa seminaarisarjassa Mitä jokaisen tulisi tietää vanhenemisesta! Näin paikkakunnalle tulevia asiantuntijoita pääsevät ammattilaisten lisäksi kuulemaan myös kaupungin asukkaat. Perjantaina opistolle saapui noin 60 henkeä kuulemaan Maija Käyhtyä muistin kuntouttamisesta. Maija koki tunnelman lämminhenkisen vuorovaikutteiseksi tilaisuuteen osallistujien kesken. Kuulijat keskustelivat avoimesti muistin ja liikunnan merkityksestä ikäihmisille.

torstai 6. helmikuuta 2014

Matkalla mieli ja mahdollisuudet avartuvat

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikka sijaitsee Kuusamo-opistolla samoissa tiloissa kansalaisopiston ja kansanopiston toiminnan kanssa. Viimeisen viikon aikana Kuusamo-opistolta on lähdetty kahdessa eri kokoonpanossa tutustumiskäynneille tavoitteena hakea ideoita ja solmia yhteistyösuhteita. Ruoho ei ole aina vihreämpää tai tähän aikaan vuodesta ehkä ennemminkin lumi ei ole aina valkeampaa aidan toisella puolella, mutta silloin tällöin kannattaa käydä vilkaisemassa, mitä sieltä löytyy. Suunnittelijan on aina pysyttävä ajan hermolla myös koulutuksia suunniteltaessa.

Luovuuteen kannustavalla ympäristöllä sekä opetustiloissa että henkilökunnan kahvihuoneessa saattaa olla merkittävä vaikutus suunnitteluun. Ympäristö vaikuttaa mielialaan sekä positiivisesti että negatiivisesti. Haaparannassa vierailimme ja yövyimme Svefissä (Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda), jossa oli tilojen suunnittelussa kiinnitetty erityistä huomiota viihtyvyyteen tinkimättä kuitenkaan toimivuudesta. Tilat ovat hyvä esimerkki siitä, miten yhdistää uutta ja vanhaa kumpaakin kunnioittaen. Taiteen elämyksiä oli tarjolla heti pääovesta sisään astuessa ja jo tässä vaiheessa sai kuvan siitä, miten modernia taidetta voi hyödyntää vanhassa rakennuksessa.

Päärakennuksen sisäänkäynti
Kuva Kari Kantola
Svefin päärakennus
Kuva Eevaleena Isoviita

Mielenkiintoiset ratkaisut jatkuivat parhaillaan remontin alla olevissa tiloissa. Koulutustiloissa oli käytetty tyylikkäitä, mutta akustiikan kannalta toimivia ratkaisuja käyttämättä monen mielestä niin rumia akustiikkalevyjä tilan katossa. Suunnittelijan työn näkökulmasta erityisesti jäi mieleen henkilökunnan tila. Kuusamossa on iloittu henkilökunnan kahvihuoneesta, joka valmistui elokuussa. Sillä on huomattu olevan suuri merkitys ideoinnissa ja nimenomaan ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa. Kuusamon tilaan emme saa rakennettua ”lepoparvea”, mutta taiteen tuominen näkyvämmin esiin onnistuisi tiloissa, joissa taide on mukana päivittäisessä toiminnassa, muun muassa opistolla toimivan lasten ja nuorten kuvataidekoulun kautta.

Henkilökunnan kahvihuone Kuusamossa
Kuva Eevaleena Isoviita

Henkilökunnan kahvihuone Svefissä
Kuva Eevaleena Isoviita

Lepoparvi Svefin kahvihuoneessa
Kuva Eevaleena IsoviitaPienenä muutoksena Kuusamon tiloihin Ruotsista tuotiin tuliaisina henkilökunnan tilaan ilmoitustaulu, joka ideana varastettiin vierailukohteesta hyvänä tapana pistää ideat ylös silloin, kun ne päähän tulevat ja siellä, missä ne päähän tulevat. Tee- / kahvikupin ääressä mieli kirkastuu ja työkaverin kanssa idea usein kehittyy.


Lapin yliopiston
Taiteiden tiedekunnan opetustiloja

Kuva Eevaleena IsoviitaKesäyliopisto on hyvä väylä matkalla yliopistoon. Kuusamo-opistolla on pitkät perinteet taiteen opinnoissa ja myös kesäyliopiston toimintaan pyritään Kuusamossa jo useita vuosia pyörineiden luontokuvauskurssien lisäksi lisäämään taiteen opetusta.  Vierailu Lapin yliopiston Taiteiden tiedekuntaan antoi suunnittelijalle konkreettisen kuvan siitä, mitä siellä tehdään ja mitkä ovat Kuusamon mahdollisuudet toimia väylänä opiskelijoille matkalla esimerkiksi kuvataidekasvatuksen opintoihin.

Kuvassa Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan dekaani Timo Jokela ja Kuusamo-opiston hallituksen puheenjohtaja, Kuusamon kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Erkki Hämäläinen sekä taustalla Kuusamo-opiston kuvataideopettaja Mirja Mäki.
Kuva Kari KantolaTutustumiskäynneillä tuli jälleen todistettua, että useampi osallistuja on aina yhtä parempi. Yksin tehdyt vierailut harvoin jatkuvat niin hyvin jatkokehittelyyn. Useamman saatua ideoita ja niitä yhdisteltäessä ideat päätyvät helpommin käytäntöön. Takana yli tuhat matkakilometriä, mutta vähintäänkin yhtä monta uutta ideaa takataskussa. Matkojen tuloksista tulee toivottavasti osa toimintaa. Tulevaisuudessa voit mahdollisesti tulla opiskelemaa Kuusamoon kuvataiteen tai valokuvauksen yliopistoarvosanoja ja majoittua Hannu Hautalan nimeä kantavassa huoneessa, joka on sisustettu kyseisen luontokuvaajan kuvilla.

Linkit vierailukohteisiin:
http://svefi.net/
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Taiteiden-tiedekunta